Rozwój przez kompetencje

Wiek przedszkolny to pierwszy i niezwykle ważny etap przygotowywania dziecka do samodzielnego funkcjonowania poza rodziną. W tym momencie życia dziecka nauczyciel ma niezwykle ważną i delikatną rolę – musi uruchomić proces edukacji, przechodząc od zabawy do nauki. Musi zbudować fundament, który pomoże dziecku na zrównoważony rozwój i szczęśliwą przyszłość. Do jego stworzenia posłużą nam kompetencje, które będziemy rozwijać przy użyciu produktów BIC Kids. W naszym projekcie wybraliśmy te, które są najistotniejsze w kontekście kreatywności. Tak powstała paleta kompetencji.

Na jej podstawie stworzyliśmy wszystkie materiały w ramach projektu. Wykorzystując je rozwijamy kreatywność i poszczególne kompetencje przedszkolaków.

Podręcznik dla nauczycieli Zobacz fragment

Podręcznik jest skorelowany z kartami pracy dla dzieci i scenariuszami zajęć tematycznych dla dwóch grup wiekowych. Zawiera teoretyczne omówienie specyfiki najpopularniejszych zawodów z perspektywy dzieci, kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju kreatywności dziecka, prezentację nowoczesnych metod aktywizujących, a także ich założenia, cechy i praktyczne sposoby realizacji w warunkach przedszkolnych.

W ramach programu stworzyliśmy ćwiczenie, które jest swoistą wizytówką projektu czyli „Pana Kredka”, ale też omawiamy: metodę grup dyskusyjnych, dyskusję punktowaną, debatę, drzewo decyzyjne, metaplan / mapę myślową, burzę mózgów, metodę przypadków, metodę sytuacyjną, gry dydaktyczne (inscenizacje, symulacje, drama), debriefing, eksperymenty i wreszcie techniki pamięciowe i zakładki osobiste.

Scenariusze zajęć tematycznych i karty pracy

Uzupełnieniem podręcznika są dedykowane i przygotowane scenariusze lekcji. Zostały przygotowane w dwóch wersjach, dla dzieci 3-letnich i starszych. Każdy scenariusz składa się z dedykowanego opowiadania, które przybliża dziecku świat wybranych zawodów, a następnie wykorzystując techniki edukacyjne, rozwija dziecięce kompetencje.

Elementem przygotowanych scenariuszy są karty pracy, jedna dla 5-osobowej grupy dzieci. Każdy komplet materiałów zawiera karty dla maksymalnie 25-osobowej grupy przedszkolnej.

WSPARCIE W REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Podstawy programowe

Przygotowane w ramach projektu materiały edukacyjne realizują założenia podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. To doskonałe narzędzie dla nauczycieli przedszkolnych, wspiera ich pracę, ułatwia prowadzenie zajęć i gwarantuje przy tym wysoki poziom merytoryczny. Szczegóły w dokumencie „Podstawy programowe”.

Przedszkole, które bierze udział w programie otrzymuje:

• materiały edukacyjne w wersji online
• szkolenia dla nauczycieli na platformie online
• warsztaty edukacyjne pogłębiające tematykę programu

Materiały edukacyjne otrzymają wszystkie przedszkola, które dokonają zamówienia minimum jednego zestawu BIC Pack.
Podręcznik, ćwiczenia i karty pracy wysyłane będą niezależnie od materiałów plastycznych. Planowe rozsyłanie
materiałów programu planujemy zrealizować przed końcem września.