Kreatywność na dobry początek

Kreatywność to tworzenie czegoś nowego, albo nowe rozwiązania dla znanych sytuacji. To dzięki kreatywności, jesteśmy w stanie reagować, kiedy spotykamy się z czymś po raz pierwszy. Każde dziecko ma olbrzymi potencjał kreatywności. Większość rzeczy robi po raz pierwszy, tym samym przyjmują taką postawę naturalnie. Kreatywność dzieci nie zna granic.

wyzwala potencjał dziecka
otwiera niezliczone możliwości rozwojowe
buduje stabilną drogę ku samorealizacji
stymuluje pasje i zainteresowania

Kreatywny rozwój otwiera drzwi, daje szansę, aby wykorzystać potencjał tkwiący w każdym dziecku

Na pewnym etapie rozwoju każde dziecko potrzebuje nowych bodźców. Zwłaszcza, mniej więcej od wieku przedszkolnego, istotne staje się stymulowanie wrodzonej inwencji. To w tym czasie dzieci przez uczestniczenie, obserwacje, uczą się wdrażając swoje własne innowacje.

Dzieci to mali odkrywcy na tropie własnych innowacji.

Dobrym sposobem na rozwijanie i pobudzanie dziecięcej kreatywności są prace plastyczne. Planując je i dzieląc na etapy, dziecko poznaje i buduje wyobrażenie o sobie. Możemy pomóc, zainspirować dziecięcą pasję tworzenia, gdy zaczniemy razem z dzieckiem wspierać go w naturalnym rozwoju.

"Przyszłość Nabiera Kolorów" jest projektem akcentującym znaczenie kreatywności w rozwoju dziecka.

Od kompetencji do przyszłości

Kreatywność, czy inaczej mówiąc aktywność twórcza wykorzystywana i rozwijana umożliwia wzmacnianie dziecięcych kompetencji.

To one pozwalają dziecku na budowanie kolejnych umiejętności, a co za tym zdobywanie pewności, samoświadomości, a w dalszej przyszłości samorealizacji.

W ramach naszego projektu edukacyjnego „Przyszłość nabiera kolorów” stworzyliśmy paletę kompetencji. Zbiór atrybutów, których rozwój będziemy wspierać w sposób ciągły przy wykorzystaniu materiałów plastycznych BIC. Są to kluczowe kompetencje w kontekście przyszłej samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej, a także szczęśliwej przyszłości.

Chcemy inspirować do rozwoju kolejnych kompetencji wykorzystując kontekst zawodów i szeroko rozumianej przyszłość. Tym samym zachęcamy dzieci do marzeń, do budowania własnych wizji.

Przyszłość bez ograniczeń to przyszłość, którą tworzą same dzieci.

Chcemy zachęcać rodziców to spojrzenia na przyszłość w szerokiej perspektywie, rozwój poprzez kompetencje daje wiele nowych możliwości.

Inspirujemy rodziców, rozwijamy dzieci

Podsumowując kreatywność jest bardzo ważna w rozwoju. Możemy wspierać jej rozwój, jednocześnie wzmacniając wybrane kompetencje.
Dobrym sposobem na realizację tych celów są wspólne prace plastyczne.

Podpowiadamy, jaki sposób pracować razem z dzieckiem:

1. Pozwól próbować. Jesteś rodzice, wiesz więcej, ale zachęć dziecko do samodzielnego znalezienia rozwiązania, czasem najbardziej kręta droga uczy najwięcej.

2. Zachęcaj i inspiruj. Twoje dziecko potrzebuje Twojej uwagi, pracuj razem z nim, motywuj, doceniaj, nagradzaj. To bodźce, które wspierają jego rozwój.

3. Wspieraj. Być może już masz jakąś wizję przyszłości swojego dziecka, ale popatrz na nie teraz. Co robi? Co sprawia mu przyjemność. Wspieraj je w jego pasjach, otwieraj przed nim nowe drogi, dawaj możliwości, wskazówki, ale też przestrzeń do samodzielnego rozwoju.

4. Dbaj o uniwersalność. Twoje dziecko potrzebuje Twojej uwagi, pracuj razem z nim, motywuj, doceniaj, nagradzaj. To bodźce, które wspierają jego rozwój.

Tak przyszłość nabiera kolorów!