Regulamin sklepu internetowego BIC Kids
(dalej jako Regulamin)

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy sklep.bickids.com.pl (dalej jako Sklep/Sklep internetowy) prowadzony jest przez BIC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 69, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000037071, o kapitale zakładowym 24 271 500,00 zł, NIP: 5211012913, REGON: 010794498 (dalej jako Sprzedawca).
 2. Regulamin skierowany jest do publicznych i niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Polski, z wyłączeniem podmiotów prowadzących wyłącznie inne formy wychowania przedszkolnego (dalej jako Przedszkole/Klient) i określa zasady i tryb zawierania z Przedszkolami przez Sprzedawcę umowy sprzedaży produktów marki BIC (dalej jako Produkty) za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep jest częścią programu ,,Przyszłość nabiera kolorów” skierowanego do przedszkoli, dzieci i nauczycieli przedszkolnych, mającego na celu wspieranie rozwoju dzieci przez pobudzanie kreatywności i wzmacnianie wybranych kompetencji przy wykorzystaniu produktów BIC Kids.
 4. Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 5. Ze Sprzedawcą można kontaktować się elektronicznie na adres email: kontakt@bickids.com.pl
 6. Do korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet;
  2. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, Firefox w wersji 38.0 lub nowszej, Chrome w wersji 39.0 lub nowszej, Opera w wersji 31.0 lub nowszej, Safari w wersji 9.0 lub nowszej,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (email),
  4. włączona obsługa plików cookies.
 7. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony na stronie sklep.bickids.com.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§2 Rejestracja

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. W tym celu niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa Przedszkola, pełny adres Przedszkola, NIP, osoba kontaktowa, adres e-mail, numer telefonu, ilość grup 3-4 latków i 5-6-latków w Przedszkolu oraz przynależną do nich ilość dzieci.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przy rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1 Regulaminu.
 5. Przeglądanie stron Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z powyższymi postanowieniami.

§3 Zasady składania zamówienia

 1. Klient może dokonać zakupów wybierając dowolne produkty ze Sklepu.
 2. W zależności od wartości składanego zamówienia Klient może uzyskać dodatkowe bonusy za zakup:
  1. dokonując zakupów za min. 150 zł Klient otrzymuje komplet materiałów edukacyjnych „Przyszłość Nabiera Kolorów” dla wybranej grupy wiekowej 3-4 lub 4-5-latków, w którego skład wchodzi: podręcznik, scenariusz zajęć i karty pracy;
  2. dokonując zakupów za min. 300 zł Klient otrzymuje komplet materiałów edukacyjnych „Przyszłość Nabiera Kolorów” dla wybranej grupy wiekowej 3-4 lub 4-5-latków, w którego skład wchodzi: podręcznik, scenariusz zajęć i karty pracy oraz możliwość wyboru dwóch produktów w specjalnej cenie (do wyboru z listy specjalnych produktów);
  3. dokonując zakupów za min. 500 zł Klient otrzymuje komplet materiałów edukacyjnych „Przyszłość Nabiera Kolorów” dla wybranej grupy wiekowej 3-4 lub 4-5-latków, w którego skład wchodzi: podręcznik, scenariusz zajęć i karty pracy, możliwość wyboru trzech produktów w specjalnej cenie (do wyboru z listy specjalnych produktów) oraz dostęp do platformy online.
 3. Produkt dodatkowy może zostać wybrany przez Klienta spośród dostępnej na stronie Sklepu listy produktów w specjalnej cenie.
 4. Po wybraniu interesujących zestawów BIC Pack Klient przechodzi do panelu Sklepu z dodatkowymi produktami BIC, gdzie może uzupełnić zamówienie o wybrane Produkty.
 5. Następnie Klient przechodzi do podsumowania zakupu, gdzie widzi pełną listę zamówienia. Z tego poziomu Klient może dokonać modyfikacji zamówienia.
 6. Zamówienie jest dodawane do koszyka po skompletowaniu produktów.
 7. Następnie Klient dokonuje logowania (jeśli jest już zarejestrowany zgodnie z § 2 Regulaminu) lub rejestracji i logowania. Klient nie może dokonać zakupów bez przeprowadzenia procesu rejestracji i logowania.
 8. Klient po złożeniu zamówienia w Sklepie, klika przycisk “Płacę” tym samym potwierdza zamówienie i przechodzi do płatności.
 9. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 10. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt.

§4 Płatności

 1. Klient dokonuje płatności za zamówiony Produkt korzystając z następujących możliwości:
  1. płatność za pobraniem (gotówką kurierowi) / rachunek/faktura na osobę fizyczną
  2. płatność za pobraniem (gotówką kurierowi) / faktura VAT
  3. płatność przelewem online – przelewy24 / rachunek/faktura na osobę fizyczną
  4. płatność przelewem online – przelewy24 / faktura VAT
  5. płatność przelewem tradycyjnym / rachunek/faktura na osobę fizyczną
  6. płatność przelewem tradycyjnym / faktura VAT

§5 Dostawa

 1. Zamówiony Produkt dostarczany jest Klientowi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.
 3. Dostawa Produktu do Klienta odbywa się na koszt Sprzedawcy.

§6 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży Produktu między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia, zgodnie z ust. 2 poniżej.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości email na podany adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości email zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Zamówiony Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 7 Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w § 2 Regulaminu adres Sprzedawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w § 1 Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 8 Dane osobowe w Sklepie internetowym i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu) jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu rejestracji Klienta, złożenia zamówienia i realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli dana osoba wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym i przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznej (za pośrednictwem serwisu Przelewy24), Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu taką płatność w Sklepie tj. PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068, jako administratorowi danych. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPro SA, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,
  3. innym podmiotom wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych.
 5. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. .
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do rejestracji skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, chyba że administrator będzie zobowiązany do dłuższego ich przechowywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Każda osoba ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
 10. Sprzedawca stosuje pliki cookies w celu poprawnego działania stron internetowych Sklepu i konfiguracji Sklepu, w tym identyfikacji Klienta jako zalogowanego w Sklepie, zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia, tworzenia anonimowych statystyk.
 11. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować.
 12. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich usuwania dostępne są w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej i na stronach internetowych danej przeglądarki internetowej.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedszkolem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.